Kultingen är ett föräldrakooperativ som startade 1989 då det var stor brist på plats till förskola.

Några likasinnade kulturarbetare startade då Kultingen för att ge sina barn en trygg plats att vara på. Därav namnet Kultingen – Kultur.
Det var några år sen, men Kultingen finns fortfarande kvar som föräldrakooperativ med samma mål som då, en trygg plats att vara på.

På Kultingen arbetar vi utifrån vår verksamhetsplan, likabehandlingsplan och värdegrund. De är grundstommen i vår pedagogiska verksamhet.

Kultingen-Mindmap

Under läsåret hösten 2016 och våren 20 17 arbetade vi med tema Stockholm. Vi utgick från branden i Katarina Kyrka och under tiden som gick blev kultingarna specialister på Stockholm.

Värdegrund

Vi bygger vår värdegrund utifrån läroplanens mål och riktlinjer samt ett interkulturellt arbetssätt. Medmänsklighet, medkänsla, rättvisa och respekt är ledord i vår värdegrund. Vi ser, bemöter, inkluderar och respekterar varandra. Olikheter och mångfald är en grund och nödvändighet för att utveckling ska kunna ske. I mötet med andra människor främjas gruppkänsla, tolerans och respekt för alla människors lika värde.

Vårt mål är att varje barn ska utveckla sin självständighet och öka tilliten till sin egen förmåga. Kultingen ska vara en plats där det är tryggt, lärorikt och lustfyllt att vara på för barn, pedagoger och föräldrar.

Förskolan ska vara en knytpunkt och samlingsplats med en bra gruppkänsla och god sammanhållning. Det sociala nätverket som man får när man tackar ja till en plats på Föräldrakooperativet Kultingen öppnar upp för en gemenskap utanför förskolan. Det ger familjerna en trygghet att ta hjälp av varandra som till exempel vid hämtning och lämning samt att umgås utanför Kultingen.

Utifrån läroplanens mål är leken grunden i vår verksamhet eftersom den ger samvaro mellan barn. Det är i leken som barn bearbetar sina intryck, lär sig att förstå sin omgivning samt öva sin förmåga att känna empati och visa respekt. Det är också där som barnen utvecklar sin motorik och sitt språk. Vi ser inte målen i läroplanen ämnesvis, vi ser att alla mål går in i varandra och att vi i en aktivitet kan arbeta med många mål samtidigt.

Genom reflektion ser vi att hela vår verksamhet genomsyras av läroplanens mål såväl i lek, aktiviteter som i de dagliga rutinerna. Vi utvecklas hela tiden och provar gärna nya arbetssätt, vi är positiva till alla pedagogiska utmaningar och pedagogisk utveckling. Vi strävar efter att barnen ska ha inflytande över sin egen vardag. Vårt arbetssätt är tillåtande, prestigelöst och vi tror på varandra. Detta ger trygghet och resulterar i trygga barn och föräldrar.

Vår verksamhet vilar på vår barnsyn som grundar sig i att vi tror att barn kan och vill och att barn växer av att ”kunna själv”. Att vi vuxna ska inspirera barn till lek och hjälpa till att komma igång med leken, men att sen lämna över leken till barnen. Då visar vi att vi är vuxna och att barnen är kompetenta nog att leka vidare.

Att det inte är målet som är det viktiga vid exempelvis utflykter, utan innehållet. Att själv bära sin ryggsäck, packa upp och öppna förpackningar är en självständighetsträning i allra högsta grad! På en utflykt kan fyraåringarna ges ansvaret för ett yngre barn när vi går runt huset. Under dessa aktiviteter får barnen uppdrag att lösa tillsammans, som att hitta en gul blomma. Det är de här utflykterna som vi anser är bäst och här fyller vi alla förskolans läroplansmål. Att bli trygg i sin närmiljö och att lära sig en historia som vi själva är en del av. Det vill vi på Kultingen att våra barn ska få ta del av. Att arbeta efter ett interkulturellt arbetssätt som vi gör, innebär att vi ser barnet som en bägare som ständigt fylls på. Vi tror att ett barn med stark självkänsla möter världen på bästa sätt.

I vår verksamhetsplan skriver vi: ”På Kultingen hjälper vi barnen med att ta ansvar för sina egna handlingar, exempelvis genom att barnet hänger upp sina kläder på sin krok, får torka upp efter sig om de spiller mat och dryck, att känna ansvar för förskolans material genom att plocka undan och att avsluta innan ny aktivitet påbörjas. Vi vill också att alla ska känna ett gemensamt ansvar för vår miljö”. Detta lyfter vi på våra månadsmöten och diskuterar tillsammans med föräldrarna. Vi arbetar aktivt med gruppkänslan och att kunna glädjas åt andra. Detta sker bland annat på småutflykterna som vi gör.