Att ha sitt barn på ett föräldrakooperativ innebär att vara långt mer engagerad i förskolan än på en kommunal förskola. Föräldrar i ett kooperativ tar ansvar och deltar aktivt i förskolans skötsel men får också mycket på köpet: inflytande, social samvaro och nya kunskaper. Här är kontakten mellan personal och föräldrar tät, föräldrarna känner varandra och varandras barn och barnen känner sina kompisars föräldrar. Förskolans grupp av föräldrar, barn och personal är ett nätverk med gemensamma hämtningar, fester och andra sociala aktiviteter. Fördelen med att ta hand om det praktiska själva är att förskolans pengar kan gå dit vi vill: till den pedagogiska verksamheten med barnen. Vi får en trygg förskola där personaltätheten är hög liksom utbildningsnivån på förskolans personal. Denna närhet till barnens vardag är en av de stora fördelarna med ett föräldrakooperativ.

photo-1452533006997-88feb60941a0

photo-1446827835225-66a1e576ade3

På Kultingen fungerar föräldragruppen som förskolans arbetsgivare och sköter ekonomi och en del administration. Varje familj är med i en arbetsgrupp som ansvarar för ekonomi, IT, drift och underhåll etc. Någon gång per år har vi en lördag då vi snickrar, målar och fixar i förskolans lokaler. Varje månad hålls ett stormöte med informationspunkter och där de frågor som behöver diskuteras i större grupp tas upp. Några föräldrar har också styrelseuppdrag. Den pedagogiska verksamheten och dess planering styrs av förskolechefen och personalgruppen, men när någon av personalen är sjuk eller vid planerad ledighet vikarierar föräldrarna. Föräldrarna är med och planerar jourschemat, man får själv önska vilka dagar man vill ha jour nästkommande månad. Antalet jourdagar per år beror på antalet föräldrar men brukar inte överstiga 2 dagar per månad.