Kultingen är ett föräldrarkooperativ och drivs som en ekonomisk förening. Styrelsen sammanträder minst en dag i månaden. Ett antal gånger per termin är föräldrarna inbjudna till pedagogisk diskussion. Föräldrarna arbetar för pedagogerna vid semester, sjukdom eller utbildning.

Att vara förälder på Kultingen innebär att du avsätter tid för arbete högst fem dagar per termin.

149H

 

SOM FÖRÄLDER

Läs om vad som innebär för dig som förälder att ha barn på Kultingen.

EN DAG PÅ KULTINGEN

Så här ser en helt vanlig dag hos oss

EXEMPEL PÅ VECKOBREV

Varje vecka få vi ett brev från förskolechefen, så här kan det se ut