Så här kan en vecka på Kultingen se ut:

MÅNDAG

Utelek för alla på gården på morgonen

11.00 Samling om EMPATI. De stora barnen gör ”uppåtknuffar” till varandra och pratar om hur man är en bra kompis. De mindre barnen sjunger känselsången och masserar varandra.

På eftermiddagen är det utelek

IMG_0197 (1)

TISDAG

Klubben med femåringarna från kooperativen på gården träffas för gemensamma aktiviteter under förmiddagen.

Fyraåringarna övar yoga
Medan treåringarna sjunger och aktiverar sig
Tvååringar leker vattenlekar

IMG_0014

Klockan 11.00 är det matte-no samling där de äldre barnen gör stapeldiagram över närvaro/frånvaro på Kultingen och gissar stenar i burken. De yngre barnen jobbar med siffran 5 och räknar.

Utelek på eftermiddagen

ONSDAG

Temaförmiddag – Stockholm
Fyra och femåringar går till Slussen
Treåringar går till Medborgarplatsen
Tvååringar går runt huset och upptäcker

 IMG_0174

Klockan 11.00 är det samling där vi pratar om förmiddagens promenader. De äldre barnen skriver i sin arbetsbok.

På eftermiddagen blir det lek i smågrupper; byggrum, arbetsrum och ateljé.

TORSDAG

Yoga
Byggprojekt i ateljee
Vattenexperiment

IMG_0087

11.00 är det  spåksamling. De äldre barnen leker med berättarkort där pedagogerna lägger fram vykort som barnen får ta och berätta om. De yngre barnen leker med rim och sagopåse.

På eftermiddagen är det utelek

FREDAG

Utelek med tipsrunda och rörelse

11.00 gemensam sångsamling

Eftermiddag med lek i smågrupper djurlek, lera och ateljé

IMG_0007