Det här är Kultingen

Kultingen är ett föräldrakooperativ som ligger mitt på Södermalm och delar en stor innergård med tre andra förskolor.

Personalen deltar hela tiden i leken och arbetar aktivt med konflikthantering och likabehandling. Vi har en levande verkstad och arbetar mycket med naturvetenskap, matematik och språk – hela tiden med leken i centrum.

Målet med verksamheten är att se och bekräfta varje barn, att stärka deras självkänsla och träna dem i socialt samspel. Vi arbetar också utifrån ett interkulturellt förhållningssätt och särskiljer inte pojkar och flickor, här leker och lär barn utifrån sina intressen, inte utifrån kön.

Att låta barnen vara delaktiga i både stora och små beslut är ett sätt att ge dem en grundläggande känsla för demokrati. Vår attityd gentemot barnen är tillåtande och öppen. Vi säger hellre ja än nej.

 

Sagt av föräldrar om Kultingen:

”Jag är så glad att mina barn fått gå på Kultingen. Personalen ser verkligen varje enskilt barn och respekterar dem som individer.”
 
”Att vara med i ett föräldrakooperativ har gett oss ett helt nytt nätverk av föräldrar och barn. Som nyinflyttade i stan har det varit ovärderligt.”
 
”Personalen ser barnen som kompetenta vilket leder till att barnen lär sig tro på sig själva.”
 
”Genom leken lär sig barnen samarbete, konflikthantering och tålamod. Jag känner mig helt trygg med att mina ungar lär sig det de behöver för att klara sig när de växer upp.”
 
”Det som är bra med Kultingen är att varje situation ses som en pedagogisk situation, oavsett om det gäller att klä på sig eller äta matsäck i skogen.”

Group

ORGANISATION

Tankarna bakom Kultingen, pedagogiken, strukturen och personalen

SÅ FUNKAR DET

i praktiken. Exempel på hur en vecka kan se ut på Kultingen.

BESÖK OSS GÄRNA

För att titta närmare på lokalerna och träffa personalen. Kontakta vår förskolechef för tider.