Välkommen till Kultingen!

Kultingen är ett föräldrakooperativ som ligger mitt på Södermalm och delar en stor innergård med tre andra förskolor.

Personalen deltar hela tiden i leken och arbetar aktivt med konflikthantering och likabehandling. Vi har en levande verkstad och arbetar mycket med naturvetenskap, matematik och språk – hela tiden med leken i centrum.

Målet med verksamheten är att se och bekräfta varje barn, att stärka deras självkänsla och träna dem i socialt samspel. Vi arbetar också utifrån ett interkulturellt förhållningssätt och särskiljer inte pojkar och flickor, här leker och lär barn utifrån sina intressen, inte utifrån kön.

Att låta barnen vara delaktiga i både stora och små beslut är ett sätt att ge dem en grundläggande känsla för demokrati. Vår attityd gentemot barnen är tillåtande och öppen. Vi säger hellre ja än nej.

 

 

Sagt av föräldrar:

Jag är så glad att mina barn får gå på Kultingen. Personalen ser verkligen varje enskilt barn och respekterar dem som individer.
/ Esbjörn Dominiqe

Att vara med i ett föräldrakooperativ ger oss ett helt nytt nätverk av föräldrar och barn. Som nyinflyttade i stan är det ovärderligt.
/ Petter Zerpe

Personalen ser barnen som kompetenta vilket leder till att barnen
lär sig att tro på sig själva.
/ Andreas Thorell

Genom leken lär sig barnen samarbete, konflikthantering och tålamod. Jag känner mig helt trygg med att mina ungar lär sig det de behöver för att klara sig när de växer upp.
/ Anna Dahlström

Det som är bra med Kultingen är att varje situation ses som en pedagogisk situation, oavsett om det gäller att klä på sig eller äta matsäck i skogen.
/ Carla Bengtsson

Group

 

SÅ FUNKAR DET

Exempel på hur en vecka kan se ut.

BESÖK OSS GÄRNA!

Kontakta vår förskolechef för tider.